Re-integratie Spoor 2 – Wat is dat?

Als je als werknemer langdurig ziek bent is dat geen prettige situatie. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever die daardoor een arbeidskracht of collega mist. Het is daarom van groot belang dat er alles aan gedaan wordt om als zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt de draad weer op te pakken. Als je je werk of functie niet meer kunt uitoefenen en er zijn geen mogelijkheden meer binnen het bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent dan is het binnen de wet Poortwachter de verplichting van de werkgever én werknemer alle mogelijkheden te onderzoeken in ander werk bij een andere werkgever; dit heet een 2e spoortraject.

Een 2e spoortraject duurt minimaal 6 tot 12 maanden.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren:

Re-integratie 1e spoor – De zieke werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.

Re-integratie 2e spoor – De werknemer kan niet meer zijn functie uitvoeren bij zijn huidige werkgever. In een 2e spoortraject wordt de werknemer begeleid naar ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Voorbeeld uit de praktijk: Werknemer valt uit met fysieke klachten. Werknemer is werkzaam in de functie van woonbegeleider op een groep meervoudig gehandicapte jongeren.

Van de werkzaamheden is 80% fysiek belastend. De klachten van de werknemer zijn blijvend en re-integratie in spoor 1 is niet mogelijk. Ook eerder onderzocht aangepast werk is niet realiseerbaar en zijn er binnen de organisatie geen andere mogelijkheden dit alsnog te creëren. De bedrijfsarts en arbeidsdeskundige achten werknemer arbeidsongeschikt voor eigen werk. Spoor 2 wordt ingezet.

Een 2e spoortraject start met een intensief intakegesprek met de re-integratiespecialist/coach en de werknemer. De werknemer is vaak behoorlijk van slag en is het vertrouwen in de toekomst kwijtgeraakt. Vaak spelen gevoelens van boosheid, verwarring en schuld een grote rol. Ook kan het contact met de werkgever of de collega’s erg zijn bekoeld en voelt de zieke werknemer zich vaak ongehoord en onbegrepen.

NieuweVisie pakt hier de draad op…

Persoonlijk contact staat bij ons boven aan het lijstje…

We willen graag weten wie je bent, wat je denkt en vindt, dan pas kunnen we je echt helpen een nieuwe richting in te slaan. Onze cliënten hebben binnen een tijdpad van 6 tot 12 maanden een andere betrekking, functie en of een studie opgepakt. Als na deze periode dit niet tot ander werk heeft geleid, is de weg terug naar werk verkleind en is de werknemer uitgerust met alle tools om zelfstandig alsnog die passende baan te vinden. Ook na het einde van een traject blijven we contact houden en volgen de werknemer.

Nazorg

nazorg
De nazorg is bedoeld om de cliënt te steunen zijn nieuwe baan te behouden en een belangrijke fase om het nieuwe werk/functie een duurzaam karakter te geven.