Outplacement: het waarom, wanneer en hoe

Een toekomst kan zo maar ineens een andere wending krijgen wanneer er sprake is van onvrijwillig ontslag, boventallig raken of een onoplosbaar arbeidsconflict.

Outplacement kan op zo’n moment in werking treden met advies en ondersteuning van de werknemer op weg naar ander werk.

Bij outplacement komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting inslaat en dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: je wordt geacht binnen een aantal maanden (6 tot 9) een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag.

Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van:

 • Een onoplosbaar arbeidsconflict
 • Reorganisatie
 • Vastlopen in je carrière

Wie onvrijwillig moet vertrekken krijgt vaak ook de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld in de veronderstelling dat ze wel weer snel aan een baan zullen komen. Kijk echter, voor je deze beslissing neemt, goed naar de arbeidsmarkt en je arbeidsverleden. Schat je kansen realistisch en niet te rooskleurig in, zeker niet als de arbeidsmarkt krap is en je leeftijd een rol speelt. In die gevallen kun je vaak de begeleiding die een outplacementbureau biedt goed gebruiken. Vraag anderen die jou in je werk kennen mee te denken over deze beslissing, juist omdat je emoties je beslissing kunnen vertroebelen.

Wie al ontslagen is of zonder werk zit, kan ook terecht bij Nieuw Visie, maar dan heet het een loopbaantraject.

Prijzen voor particulieren liggen lager.

Sinds juli 2015 is in de ontslagwet een nieuw onderdeel toegevoegd, de transitievergoeding. Een transitievergoeding is gebaseerd op het aantal dienstjaren en salaris. De werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor een outplacementtraject en/of studie die door de werkgever als compensatie van ontslag wordt aangeboden.

Een outplacementtraject duurt doorgaans tussen de 6 en 9 maanden. Na een eerste kennismakingsgesprek wordt getoetst in hoeverre het ontslag invloed heeft op de huidige leefomstandigheden, denk aan vaste lasten, pensioen etc., maar ook aan de emotionele gevolgen. Samen met je loopbaancoach wordt gewerkt aan verwerking en tegelijk aan een perspectief op een nieuw begin. Wie wordt ontslagen kan zich afgewezen voelen ook al liggen er uitsluitend economische motieven aan het ontslag ten grondslag. Niet alleen het zelfvertrouwen wordt aangetast; werk heeft voor veel mensen ook een belangrijke sociale functie.

Nieuwe Visie heeft een groot aantal testen en tools die ingezet kunnen worden om samen met de werknemer in korte tijd te toetsen waar mogelijkheden liggen die aansluiten bij ervaring, persoonlijkheid, passie en drijfveren etc. Daarnaast wordt in nauw overleg gezocht naar een geschikte bedrijfs- en werkcultuur waar u zich thuis voelt.

Zodra er een juist beeld is van uw kansen op de arbeidsmarkt is het tijd om daadwerkelijk te zoeken met behulp van evt. training, coaching en het schrijven van sollicitatiebrieven c.q. motivatiebrieven, ondersteund door een duidelijk en goed CV.

De ervaring heeft geleerd dat tijdens het traject het vertrouwen flink toeneemt en men klaar is voor een nieuwe start!

Oriëntatiefase

 • Individuele coaching gesprekken
 • Loopbaanonderzoek Assessment
  • Test- Toolkit Loopbaan Scan 2.0
  • Persoonlijkheid en zelfonderzoek
  • Ontwikkelen van inzicht in kwaliteiten, drijfveren, vaardigheden en valkuilen. 

Bemiddeling naar passend werk

 • Onderzoek naar passende functies
 • Aanscherpen van CV en sollicitatiebrieven schrijven
 • Vacatureanalyse
 • Mogelijke stages en werkervaringsplekken
 • Training Solliciteren & Presenteren
 • Opzetten en uitwerken van een netwerkplan

“Voor mij hield het traject voor het grootste deel het verwerken van persoonlijke issues in en ik heb met het traject voor mezelf echt een rotperiode afgesloten. Ik ben je nog steeds enorm dankbaar en gun je al het goede, want je bent mijn eyeopener geweest”.

Anoniem