Een conflict op het werk?

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 35% dat vanwege een conflict op het werk. Een arbeidsconflict of zakelijk geschil kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer bedrijven en werknemers kiezen daarom voor mediation. Met hulp van de mediator worden eindeloze procedures vermeden en kan iedereen weer snel aan het werk.

Mediation is de beste manier om conflicten op te lossen. Laat niet een ander een beslissing nemen over jullie conflict.

Neem zelf zeggenschap in de procedure. De mediator is de procesbegeleider en helpt partijen het conflict samen op te lossen… de mediator is onpartijdig, transparant en heeft geheimhoudingsplicht.

Arbeidsmediation

Is een win-winsituatie, zelfbeschikking, partijautonomie, tijd- en kostenbesparend, informeel en oplossingsgericht.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Partijen hebben de wil om samen uit het probleem te komen.
  • Partijen verbinden zich vooraf tot geheimhouding.
  • Partijen willen zich actief inzetten om het probleem op te lossen.

Hoe lang duurt een mediation traject

Een mediation-sessie duurt gemiddeld 1-2 uur en er zijn gemiddeld 1 à 3 sessies nodig in een zakelijk of arbeidsconflict.

Een mediation gaat pas officieel van start als de mediationovereenkomst is getekend tussen partijen en de mediator. Partijen geven de mediator de opdracht om te bemiddelen in hun conflict. Daarbij horen afspraken omtrent vrijwilligheid, geheimhouding, honoraria en kosten.

Mediation

Mediation is binnen het arbeidsrecht een effectieve methode om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen. Tijdens de Mediation worden partijen uitgenodigd om uit vrije wil met wederzijds respect en de verschillende belangen met elkaar te onderhandelen.

Het bereiken van een win/win situatie is het uitgangspunt van Mediation. Onderhandelen is vaak niet alleen een kwestie van geven en nemen, maar ook van creativiteit in het samen zoeken naar goede oplossingen. NieuwVisie beschikt over kennis, vaardigheden en talenten om partijen succesvol tot een oplossing te brengen. 

“Ondanks dat het een moeilijk traject was vond ik de contacten met Josette Planqué erg plezierig”.

Fred Westenberg

“Wij zijn verrast door de snelle afwikkeling van het conflict; mede door de heldere en directe aanpak van Josette in de mediationsessie”.

The Travel Club

“Ik had nooit gedacht dat met mediation het conflict opgelost kon worden. Juist door de aanpak van Josette met directheid en humor lijkt het ineens zo simpel” Bedankt Josette!

Kees