Intervisietraining

By maart 13, 2016informatie

Wij geven Intervisie training aan werknemers en teams die gericht is op de ontwikkeling die het zelfsturende, zelflerende en intuïtieve vermogen van de deelnemers bevordert. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht en met ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemer doorloopt een eigen leerproces en ontvangt hierover reflectie.

Persoonlijke leerstijl

Het persoonlijke leerproces wordt medebepaald door de werkervaring, de vertrouwdheid naar de ander en de bereidheid zichzelf kwetsbaar op te stellen. Daarnaast heeft iedere deelnemer voldoende ruimte voor een persoonlijke leerstijl, er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Dit alles krijgt binnen het intervisieproces de juiste aandacht van de trainer.
Inhoud begeleide intervisie voor uw team(s)
Introductie van de intervisiemethode, theoretische bespreking en onderbouwing met behulp van de syllabus. Door casuïstiek en ingebrachte werksituatie wordt het vraagstuk inzichtelijk gemaakt en worden leerpunten onderzocht.

Introspectie

(Of zelfreflectie) onderscheidt zich van reflectie in het algemeen door de nadruk die gelegd wordt op de eigen rol in gebeurtenissen:
• welke rol heb ik gespeeld in het geheel?
• welke keuzemogelijkheden had ik?
• welke keuzes heb ik gemaakt
• waarom heb ik díé keuze gemaakt?
• hoe kijken anderen naar mijn gedrag?
• wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor mijn gedrag in de toekomst?
Aantal deelnemers: 6-12 deelnemers per intervisiegroep.